Defi Kuralları

Defi Kuralları

ATSK DEFİ ORGANİZASYONU
AMAÇ:
ATSK Defi maçlarının amacı öncelikle kulüp üyelerinin arasındaki yakınlaşmayı ve arkadaş ilişkilerini sağlamak ve bunu yapılacak
olan oyunlarla daha ileriye taşımaktır. Kulüp üyeleri arasında yapılan oyunların Defi kuralları çerçevesi içine alarak denk oyuncular
arasında oynanan zevkli müsabakalar haline getirmek, oyunculara müsabaka deneyimini kazandırmak ve oyuncuların sürekli formda
kalmalarını sağlamaktır.
DEFİ KURALLARI :
1. İlk Sıralamalar ITN testinden alınacak puanlara göre belirlenecektir.
2. Defi’ye sadece ATSK üyeleri katılabilir. Katılacak üyelerin önceki yıllardan aidat borcu bulunmamalıdır.
3. Tüm Defi yazışmalarının atsk@googlegroups.com üzerinden yapılması gerekmektedir. Ancak, oyuncular maçlarını ayarlama
esnasındaki konuşmaları özel maillerinden yapmalıdırlar.
4. Defi teklifleri en fazla 5 sıra üstteki oyuncuya edilebilir. .
5. Maç teklifi alan kişi en geç 3 gün içerisinde 2 seçenekli olarak gün ve saati bildirmek zorundadır. iki seçenekten birisi kesinlikle
mesai saatleri haricinde olmalıdır. İki seçenek aynı gün içinde olamaz. Öncelikle maç teklifi yapan kişi kort rezervasyonu
kendisi yapar ve Uygun olması durumunda maç teklifi yapan kişinin sitesindeki kortta yada ATSK kortlarında oynanır.
Anlaşılan saatte hava şartları musait olmazsa taraflar kendi aralarında 1 hafta içinde oynamak üzere yeniden gün ve saat
belirlemelidirler. Hava şartlarından dolayı 21 gün içerisinde oynanmayan maçlar listeden çıkarılır.
6. Kişiler kendi aralarında anlaşarak da kort yerini belirleyebilirler.
7. Maç toplarını defi teklif eden getirmeli , Toplar yeni veya çok az kullanılmış olmalı
8. Maç teklifi alan sporcu 3 gün içerisinde 2 seçenekli gün ve saati bildirmez ise ; hükmen mağlup sayılır ve gerekli numara
değişikliği yapılır. W/O oyuncu teklif için 2 gün beklemek zorundadır.
9. Kabul edilen Defi maçlarının teklif tarihinden itibaren 10 gün içinde oynanması gereklidir. Geçerli bir mazeret olması
durumunda en fazla 1 kez ertelenir ve ertelenen maç 5 gün içerisinde oynanmalıdır . Maçın yukarıda belirtilen toplam sure olan
15 gün içerisinde oynanmaması durumunda ertelenmesi ve iptali söz konusu değildir ve Walkover kuralı uygulanır.
10. Her oyuncu mazeret beyan etmeksizin teklifi sadece 1 kere red etme hakkına sahiptir. İkinci teklif ilk tekliften en az 1 hafta
sonra yapılabilir.
11. Maçlar için kort rezervasyonu site kuralları ve ATSK Kort kullanım kuralları çerçevesinde ve mutlaka en az 1.5 saat üzerinden
yapılmalıdır.
12. Defi müsabakaları 3 set üzerinden, setler 1-1 olduğu taktirde 3. set yerine Süper Tie break uygulanır. Süper Tie Break 11 de
biter.
13. Defi müsabakası sonunda maç teklif eden galip geldiğinde yendiği oyuncunun sıra numarasını alır,yenildiği taktirde yerinde
kalır.
14. Maç teklif edilen sporcu maçı kaybettiğinde bulunduğu sıradan bir sıra geri düşer ve teklif edenin sıra numarasına kadar kayma
işlemi devam eder.
15. Defi maçını kazanan oyuncu maç sonucunu atsk@googlegroups.com adresi üzerinden Tüm gruba bildirmekle yükümlüdür.
Gerekli değişiklik defi sorumluları tarafından yapılacaktır.
16. Defi oynamış oyuncuya aynı kişi tarafından 15 günden önce 2. teklif yapılamaz.
17. Anlaşılmış defi maçına oyunculardan biri mazeretli veya mazeretsiz gelemeyecek olursa maçı oynamış ve kaybetmiş
sayılacaktır.
18. Defi başladıktan sonra Defi ye yeni kayıt olmak isteyen oyuncu, öncelikle ITN Testine girecek ve aldığı ITN puanı ile Defi
sezonu başlangıcında oluşan sıralama tekrar çalıştırılarak oluşturulan yeni sıralamadaki numarası bulunacaktır ve bulunan
sıralamadaki numarasından listeye dahil olup maç teklifi yapabilecektir.
19. Teklif kabul edilmeden sıralama degişmiş ve Maç teklifi edemeyecek sıralamaya düşmüş oyuncularin teklifi geçersiz sayilir
fakat sıralama değişmeden defi kabul edilmiş ve maç gün ve saati belirlenmiş ise defi maçları oynanır.
20. Üstü ile defi yapan kişi sonrasında alttan gelen teklifi beklemeli ve altı ile defi oynamalıdır. Üstü ile maç yapan ve 2 gün içinde
alttan teklif alan oyuncu bu teklifi red edemez. Kişi 2 gün alttan teklif bekler, ancak teklif gelmedigi takdirde üst tarafa defi
teklif edebilir.
21. Sakatlik veya geçerli olan bir mazeretten dolayı 1 ay ve üzeri maç yapamayacak olan( Pasif) oyuncunun bulunduğu sıranın
altındaki oyuncular üst tarafa o oyunucuyu atlayarak teklif yapabilirler. Mazaret bildiren oyuncunun sıralaması kaymaya devam
eder fakat Mazaret bildiren oyuncu DEFI ye baslayacagı zaman DEFI den ayrıldıgı anki sıralamada bulunan oyuncuya DEFI
teklif etme hakkına sahiptir (Sadece 1 kez).
21. Defide 1. Sıradaki oyuncu pasif olması durumunda otomatikman 2. Sıraya kayar.

HERKESE BAŞARILAR DİLERİZ